prikbord

257 berichten, 26 pagina's 
» 
30-11-2016
Geplaatst door:
Stand van zaken golfbaan?

Na de overname bijna 2 jaar geleden veel publiciteit in de media over het uitbreiden van de golfbaan in Appelscha. Weet iemand hoe de stand van zaken is?

30-11-2016
Geplaatst door:
Stand van zaken golfbaan?

Na de overname bijna 2 jaar geleden veel publiciteit in de media over het uitbreiden van de golfbaan in Appelscha. Weet iemand hoe de stand van zaken is?

28-10-2016
Geplaatst door:
Judasvolk

Denk dat ik maar eens een briefje naar de Rabo stuur omtrent het integriteitsprobleem wat de ex-schoondochter van (wij zijn netjes) J. Verburg
heeft.

28-10-2016
Geplaatst door:
Walgelijk

Als lid van VVdH vind ik de geplaatste mails stuitend. Nooit is in enig overleg met de leden van VVDH besproken dat het bestuur enige actie van deze aard zou mogen ondernemen richting de heer Verheul of de Rabo. Graag zie ik de notulen waarin dit in enige vergadering met de leden is besproken.
De heer Rooswinkel ondertekende zelfs mail vanuit zijn voorzitterschap van deze vereniging, iets waar de leden grote vraagtekens bij moeten zetten en deze man direct moeten royeren als lid.
Ook de leden van golfclub de Hildenberg moeten zich afvragen wat zij hebben binnengehaald in het bestuur...weg met deze man...
Eenmansacties, verwevenheid, driedubbele petten dat is waar de heer Rooswinkel intriges mee opbouwt.
De geplaatste correspondentie geeft weer hoe mensen worden beschadigd en met welke redenen.
Daarnaast kan de dochter van de heer Verburg nog een leuke duw tegemoet zien als dit bekend word gemaakt bij haar bedrijf...de heer Verburg geeft in de mailwisseling zelfs aan dat dochterlief worstelt met compliancy...hoezo worstelen??? Zij had het verzoek direct naast zich neer moeten leggen en de hogere leiding van de Rabo moeten informeren zoals haar werk dit voorschrijft.

Geachte heer Wim Verheul, als u de geplaatste berichten leest, houd u hoofd omhoog, u bent op een verschrikkelijke manier te kakken gezet door een paar verschrikkelijke leugenaars die het flink achter de ellebogen hebben en denken dat zij alles kunnen doen uit naam van een ander en uit naam van verenigingen. Zij zijn van een koude kermis thuis gekomen. Misschien komen er wel weer een tweetal huizen in de verkoop omdat deze mensen met goed fatsoen zich niet meer kunnen vertonen in Appelscha en omgeving.
Onpasselijk is het woord dat ik zocht voor het gevoel dat bij mij opkomt nu de waarheid boven tafel komt.
Complimenten voor degene die de berichten durfde te publiceren.

28-10-2016
Geplaatst door:
Judas

Wat moet je een hersenloze minkukel zijn om binnen dit immorele gezelschap te kunnen functioneren.
Fuck de Gluiper is ook weer in beeld, triest.
En maar denken dat ze slim zijn, wat een puinzooi.

28-10-2016
Geplaatst door:
RE: verslagbespreking

Van: "Prismata" prismata@home.nl
Aan: "chris" chris@centralpark-twente.nl
Maandag 5 november 2012 23:58:17Beste Chris,Maar 1 persoon kan de brief gelekt hebben; Berens! Als bankier een kwalijke zaak. Nu wil het toeval dat mijn (ex)schoondochter redelijk hoog in de top van de RABObank vertoeft. Ik heb haar geïnformeerd over de gang van zaken en gevraagd naar een naam van de persoon die over de koelkast van RABO-Utrecht gaat. Het bestuur van de golfclub zou daar graag een gesprek mee hebben. Zij sabbelt nog wat op compliance, maar ik hoop wat info van haar te krijgen. Het doorspelen van de brief is daarbij een item. Dan wat positief nieuws. Ik sprak Foeke en die gaf aan inmiddels goede contacten met de gemeente (de wethouder) te hebben en zij willen de golfclub, maar ook de eigenaren bij de ontwikkeling van plannen betrekken. verder komt langzaam in beeld dat voor 1 januari Wim CS (dus ook de bank niet) niet met geld over de tafel komt. dat biedt kansen. Mocht Freddy ruimte krijgen de baan te kopen, dan kan de golfclub een goede partner zijn. Nu ga ik slapen,JohnVan: chris chris@centralpark-twente.nl
Aan: 'Prismata';
maandag 5 november 2012 21:27Beste John,


Ik heb verder geen op-of aanmerkingen over het verslag.

Het "oud zeer" over de brief aan de Rabobank kan ik niet plaatsen. Het is een brief welke de VVE niet aangaat.
Wij bemoeien ons toch ook niet met de correspondentie van de VVE. Dus waar meent de VVE het recht aan te onlenen om zich uit te spreken over onze zaken. Vraag: hoe of door wie is de VVE over debewuste brief geïnformeerd?

Krijn's inschatting dat het niet zo'n vaart zou lopen lijkt me onwaarschijnlijk gelet op zijn drieste pogingen om deze en gene te bewegen om Verheul financieel uit de brand te helpen.
Het voorzichtig optimisme over verdere samenwerking deel ik (nog) niet. De VVE heeft haar eigen agenda en komt de recent gemaakte afspraken met Ciska jegens ons niet na. Daarnaast heeft Krijn ook nog een OCH agenda. We wachten maar af.

Groeten uit de Twentsche vrieskou

ChrisFrom: Prismata prismata@home.nl
To: 'Chris Rooswinkel'
maandag 5 november 2012 16:27Beste Chris,Krijn hebben overeenstemming bereikt over de tekst van het verslag. Deze wordt nu als bijlage bij een VVE-memo gevoegd. Ik heb gelijk maar wat knopen besproken zoals waarom nu een gesprek met Wim aangaan, terwijl de golfclub en de VVdH zich op het standpunt stellen dat zij eerst willen dat de exploitant betaald en daarna pas het overleg heropenen. Krijn gaf aan dat een oud zeer onder andere is dat zonder medeweten van de VVE een brief naar de Rabobank is gestuurd. op mijn vraag of hij deze mee had willen ondertekenen, gaf hij aan dat hoogst waarschijnlijk niet te hebben gedaan. Ik zei hem dat wij dat ook hadden ingeschat, vandaar. Verder is hij niet geïnformeerd door Freddy over de achterstallige facturen, hij had dit via de zijlijn vernomen en dacht dat het wel niet zo'n vaart zou lopen. De VVE wil nu Wim de gelegenheid geven zijn verhaal te vertellen. Ik proefde bij hem toch nog wel bereidheid tot gezamenlijk optrekken en de betrekkingen zijn naar mijn mening niet zo dat de inhoud daarop gewaardeerd wordt.
Groet vanuit een met prachtig herfstweer getooid Appelscha,John

28-10-2016
Geplaatst door:
RE: overdenkingen n.a.v. de huidige situatie

Van: "Prismata"
Aan: "chris" chris@centralpark-twente.nl
Dinsdag 30 oktober 2012 22:46:31Hoi Chris,


Dit soort gedachten spelen ook wel door mijn hoofd; waar ben ik mee bezig. De lol ontgaat me wel eens. Aan de andere kant vind ik het huidige stadium zo cruciaal dat we denk ik even moeten doorpakken, desnoods zonder de VVE. vind je het goed dat ik jouw gedachtegoed en twijfels morgenavond deel met de andere bestuurders van de golfclub? Ik kies er voor nog even door te pakken, daarbij is de Rabobank een belangrijke factor. Ik zie daarbij 'n paar scheurtjes in de relatie met Wim. Wim heeft de golfclub overigens ook benaderd voor een gesprek. Wij houden dat in het verlengde van ons standpunt af; doe zaken met Freddy en betaal. Al de ongein is dan uit de lucht. het liefst zie ik echter dat de bank er de stekker uittrekt. Foeke bespeelt zijn netwerk om te zien wat daarvoor de kansen zijn. Groet,


JohnVan: chris chris@centralpark-twente.nl
Aan: Johnverburg@planet.nl
dinsdag 30 oktober 2012 22:27Beste John,

Het lijkt er op dat de huidige ongewisse situatie rond de golfbaan nog wel een aantal dagen voort zal duren.Als we wat afstand nemen van de materie dan zien we dat Verheul zijn contractuele betalingsverplichtingen ernstig heeft verwaarloosd. De reden daarvoor blijft giswerk maar doet niets af aan de harde werkelijkheid.
Iedereen is er van overtuigd dat de Rabobank een sleutelrol vervuld in deze kwestie. In feite identiek aan de situatie van amper 2 jaar geleden. Ondanks alle waarschuwende woorden lijkt de bank niet in staat te zijn om op basis van gezond verstand een besluit te kunnen nemen en blijft de zaken voor zich uitschuiven. Onze raadgevingen resp. waarschuwingen lijken echter aan dovemansoren gericht. We zullen moeten wachten.

Zoals John diverse keren aangaf hecht hij er veel waarde aan om samen met de VVE en de golfclub op te trekken. Vanuit de BBQ-club hebben wij heel duidelijk een eerste stap gezet. Aanvankelijk leek Ciska bereid om de VVE deel te laten nemen in het collectief van belanghebbenden maar uit de laatste reacties moeten we concluderen dat dit toch een te optimistische inschatting is geweest.
Krijn heeft binnen het bestuur van de VVE verzet aangetekend en zo als altijd bijval gekregen van de meelopers binnen dat bestuur (foutief geadresseerde email aan mijn adres). Indachtig het feit dat Krijn diverse partijen al heeft benaderd met ( soms ranzige ) voorstellen welke zonder uitzondering ten goede komen aan Verheul lijkt het utopie dat de VVE blijft meedoen aan het collectief.

Mijn conclusie is dat zolang de OCH deelt uitmaakt van het VVE-bestuur de kans op iedere toenadering, laat staan samenwerking, tot mislukken gedoemd is. De OCH behartigt haar eigen belangen en gebruikt daarvoor, zo het uitkomt, de VVE. De VVE betrekken bij kwesties tussen de OCH en de kopers (herstelakte) is daarvan zo'n voorbeeld. De weigering van OCH om middels een herstelakte slechts een gering aantal van alle juridische onjuistheden teniet te doen duidt er op dat OCH vast wil houden aan de oude ( en foute) opzet van de VVE en de modus operatie van de afgelopen jaren. In mijn ogen een houding welke buitengewoon schadelijk is voor de gehele Buitenplaats.

Persoonlijk begin ik steeds meer moeite te krijgen met de gang van zaken. Het gedonder houdt maar niet op. Is het eerst Evelein die voor de nodige onrust zorgt, vervolgens is het Verheul welke de onrust weer doet oplaaien. En dan hebben we tussendoor nog te maken met een stilzwijgend clubje verhuurders welke zich de VVE noemt. In plaats van te werken aan positieve ontwikkelingen moeten wij al onze tijd en energie aanwenden voor negatieve zaken welke door derden worden veroorzaakt. Maar inmiddels gaat er veel van onze kostbare tijd verloren, tijd welke we ook aan leuke en positieve dingen hadden kunnen besteden.
Ik denk niet dat wij allen een optrekje op de Hildenberg hebben gekocht om ons bezig te houden met al dit soort negatieve en feitelijk uitzichtsloze situaties. Misschien moeten wij elkaar maar eens diep in de ogen kijken en ons afvragen of wij met al deze ellende wel door willen gaan. Voor mijzelf ben ik er nog niet uit, maar mijn aanvankelijke optimisme is gelijk de buitentemperatuur wel flink gedaald. De realiteit is dat gezien de leeftijd ons slechts beperkte tijd resteert om nog voluit van de goede dingen in het leven te genieten. Doorgaan met het bestrijden van de negatieve ontwikkelingen op de Hildenberg of die tijd besteden aan meer zinvolle en plezierige zaken, dat is de vraag die steeds vaker bij mij opkomt.
Begrijp me niet verkeerd, ik overweeg niet om per direct een besluit te nemen maar ik zou jullie visie ook graag vernemen.

groeten,

Chris

27-10-2016
Geplaatst door:

Naar aanleiding van mijn bezoek aan de ALV van 22 oktober jl. vroeg ik mij af waarom het bestuur zo fanatiek de berichten en voorstellen één op één volgt. Wat zit hier achter?

Het verleden laat zien dat er nooit iets is waargemaakt van de prognoses opgesteld door de VVE. De kosten betreffende verhuur en beheer zijn toegenomen en de verhuuropbrengsten zijn ver achter gebleven. HVP wil nu zelfs naar 60% korting!

Op 3 november 2009 stuurde mevrouw Brand de leden van de VVE al een brief dat de verhuur helaas niet goed loopt (als verkopend makelaar van destijds stuurde ze nog prognoses van 8% rendement).

En als verhurend eigenaar en verkopend makelaar en lid van de VVE (thans bestuurslid) dreigde mevrouw Brand met rechtszaken als ik niet met HVP in zee wilde gaan. En het park zal bij het niet in zee gaan met HVP namelijk ten onder gaan omdat er dan aan Tokkies, Polen enz.. verhuurd zal worden.
Zelfs de voorzitter van de VVE (en fanatiek voorstander van HVP en beheer) heeft inmiddels 4 auto’s (met Pools en zonder Pools kenteken) bij haar verhuurde woning staan en soms ook op de openbare weg. Vermoedelijk knijpt BEHEER hier een oogje toe.

Dit is inmiddels de 4e verhuurorganisatie te weten Quality Golf en RCN welke ons fantastische rendementen heeft voorgerekend waar nog niet een kwart van is behaald.
Bij HVP is dit ook niet anders!
Nu komt het bestuur aanzetten met Roompot. Waar is dat voor nodig want HVP en Roompot zijn een pot nat.
Roompot is recentelijk is overgenomen door PAI investeringsgroep mogelijk omdat Roompot een verlies heeft geleden in 2015 van € 12 miljoen (bron Elsevier). Om dit verlies te kunnen terugverdienen zullen vermoedelijk de tarieven voor de verhurende eigenaar weer omlaag gaan. Kortingen van 60% zullen geen uitzondering worden.

Er is na 12 jaar nog steeds niemand die zich stoort aan het niet behaalde rendementen?
Misschien is het een idee om zonder bestuur (van de VVE, Beheer en verhuurorganisatie) verder te gaan. In België is regeren zonder regering ook beter gegaan.

VEEL BELOVEN EN WEINIG GEVEN DOET DE DWAAS IN VREUGDE LEVEN.

Ik ben voornemens om per 15 juli 2017 met verhuur te stoppen en mijn VVE lidmaatschap op te zeggen daar ik inmiddels begrijp dat Nijland ook de schoonmaak wil gaan doen als ik het zelf wil gaan doen.

Ik kan mijn echte naam hier niet kenbaar maken omdat ik dan door de verhuurorganisatie zal worden worden overgeslagen bij eventuele verhuuraanvragen. Ik voel ij even al gepasseerd omdat de woningen van het bestuur bij verhuuraanvragen als eerste in aanmerking komen.

25-10-2016
Geplaatst door:
VVdH

----- Doorgestuurd bericht -----
Van: "chris" chris@centralpark-twente.nl
Aan: "Ciska Zuur" ciska.zuur@gmail.com
Cc: Johnverburg@planet.nl
Verzonden: Dinsdag 30 oktober 2012 16:17:51
Onderwerp: RE: email namens VVE // reactie


From: Ciska Zuur [mailto:ciska.zuur@gmail.com]
Sent: dinsdag 30 oktober 2012 15:16
To: 'Chris Rooswinkel'
Cc: ciska zuur; Jan van de Meent; Krijn Goudzwaard; leendekoning@hotmail.com
Subject: email namens VVE

Beste Ciska,
 
hieronder mijn antwoorden  Beste Chris,


Ik ben nogal verbaasd over deze e-mail, omdat dat je doet alsof we één ’front’ zijn en al doende leg je de VVE woorden in de mond.
We hadden slechts afgesproken dat we richting de eigenaren één bericht zouden uitsturen, maar dat wil dan zeker niet zeggen dat één van ons zomaar namens de anderen kan spreken.   

 
Ik meen mij te herinneren dat wij afspraken als verenigingen terughoudendheid te betrachten en geen gesprekken aan te gaan alvorens er meer duidelijkheid is over de situatie. Deze duidelijkheid is er nog in het geheel niet. Dus in die zin heb ik niets gedaan waarover we het niet eens waren.    

 
De VVE weet niets van een brief naar de Rabobank en we mogen toch hopen dat deze brief niet ook mede door ons ondertekend is?!   
Er is een strikt persoonlijk bericht gestuurd naar de directie van de Rabobank, deze is NIET en ik herhaal NIET namens de VVE ondertekend. Verbazingwekkend is het wel dat jullie op de hoogte zijn van een dergelijke brief. Klaarblijkelijk bestaan ook hier geen normen en waarden meer.
Wij zijn zeer benieuwd hoe de VVE aan deze info komt. Wij zouden graag vernemen wie de bron is.    
We zouden het op prijs stellen als je in het vervolg ons eerst raadpleegt of een brief, e-mail of wat er dan ook de deur uitgaat, mede namens de VVE ondertekend kan worden. Zoals je weet stellen we ons vooralsnog zeer terughoudend op.  


Zie mijn eerste antwoord. Voorlopig zullen er geen andere berichten naar buiten gaan. Mocht dit wel zo zijn dan zullen we dat strikt op eigen titel doen.  

 
Voorts wijzen we een gesprek met Wim Verheul niet a priori af, al was het alleen maar om van hemzelf en de heer Ettekhoven te vernemen wat er volgens hen speelt. Tot dusverre kwam alles uit de tweede, derde of wellicht zelfs vierde hand.  


De verstrekte info is uit 1e hand, jouw veronderstelling dat alle info van horen zeggen zou zijn moet ik bij deze dan ook als onjuist aanmerken. De VVE heeft het volste recht om met iedereen in gesprek te gaan. Dus ga Wim Verheul maar melden dat jullie graag met hem in gesprek gaan.

groeten,

Chris    

 
Met vriendelijke groeten,

Ciska

25-10-2016
Geplaatst door:
VVdH

Van: "chris" chris@centralpark-twente.nl
Aan: "Wim Verheul" WimVerheul@QualityGolf.nl
Cc: "ciska zuur" ciska.zuur@planet.nl, "F.S. Kuiper" f.s.kuiper@wxs.nl
Verzonden: Maandag 29 oktober 2012 13:24:39
Onderwerp: RE: bespreking


Geachte heer Verheul, beste Wim,


Om in golftermen te blijven : het is een kwestie van feitelijke aard dat het onderhoud van de golfbaan is gestaakt.
Dat belanghebbenden, waaronder de eigenaren op De Hildenberg, zich daarover ernstige zorgen maken en dit ook tegenover derden uiten, zal niemand verwonderen.

Een aantal belanghebbenden, de VVE, de VVdH en de Golfclub hebben in eerste instantie besloten om in gezamenlijkheid op te trekken. Echter zijn wij geen van allen partij in deze kwestie en wensen ook niet betrokken te worden in een financiële kwestie tussen de exploitant en het baanonderhoudsbedrijf.

Van bijkomstige aard is het gegeven dat voor menigeen het volstrekt onduidelijk is wie nu feitelijk directie voert aan de zijde van de exploitant. Uit recente gegevens van de KvK blijkt dat de bestuurder van de exploitant Quality Golf is.
Daarnaast is er ook Bakai Holding. Bakai Holding wordt op haar beurt bestuurd door Karos Beheer welke uiteindelijke bestuurd wordt door de heer van Ettekoven. Dit alles niet op basis van een benoeming maar op basis van volmacht.

De besturen van genoemde verenigingen zien op dit moment geen gronden om overleg te voeren over een kwestie waarin zij weliswaar belanghebbenden, maar niettemin geen van allen partij zijn.
Wij wachten de verdere ontwikkelingen af en zullen, als er meer duidelijkheid is verschaft, opnieuw bezien of overleg zinvol of wenselijk is.

Met vriendelijke groeten,

namens genoemde besturen


From: Wim Verheul [mailto:WimVerheul@QualityGolf.nl]
Sent: vrijdag 26 oktober 2012 15:19
To: Chris Rooswinkel
Cc: Paul van Ettekoven
Subject: bespreking


Geachte heer Rooswinkel, beste Chris,

We hebben mogen begrijpen dat de VVE zorgen heeft over mogelijke discontinuiteit van het baanonderhoud en deze oa geuit heeft aan de Rabobank, reden te over op korte termijn overleg te plegen.

Wanneer kunt u ons ontvangen?

Wim Verheul
Golfbaan de Hildenberg

cc Paul van Ettekhoven.